Katharina Hobgarski vs. Nadiya Kichenok 10.09.2019

Katharina Hobgarski vs. Nadiya Kichenok 10.09.2019 - W60 Meitar - Vergleich

SPIELE

10.09.191. RundeKatharina Hobgarski Nadiya Kichenok 7-5, 6-3 Izrael W60 Meitar Hartplatz

MATCH STATS

Katharina HobgarskiNadiya Kichenok
1st SERVE %44/76 (58%)59/91 (65%)
1st SERVE POINTS WON35/44 (80%)37/59 (63%)
2nd SERVE POINTS WON12/32 (38%)10/32 (31%)
BREAK POINTS WON5/14 (36%)2/6 (33%)
TOTAL RETURN POINTS WON44/91 (48%)29/76 (38%)
TOTAL POINTS WON91/167 (54%)76/167 (46%)
DOUBLE FAULTS126
ACES43

MATCH STATS

1
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve0-0
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP]
0-1Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-0, 15-15, 40-40, A-40[BP]
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve1-1
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP]
1-2Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-15, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve2-2
0-0, 15-0, 15-15, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40
3-2Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve3-3
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-40, 40-A[BP], 40-40
4-3Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-0, 40-40, 40-A
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve4-4
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP]
4-5Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-0
7-5
2
0-0Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve1-0
2-1Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP]
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve3-1
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP]
3-2Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-0, 30-0
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve4-2
0-0, 15-15, 15-30
4-3Nadiya Kichenok Nadiya Kichenok serve
0-0, 15-0
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve5-3
0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0
Katharina Hobgarski Katharina Hobgarski serve6-3
6-3

Katharina Hobgarski
Deutschland
18.06.97, 22 Jahre
251
237
137380 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Ukraine
20.07.92, 27 Jahre
631
46
1013304 $
Nadiya Kichenok
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken

Katharina Hobgarski vs. Nadiya Kichenok - Direktduelle

10.09.191. RundeKatharina HobgarskiNadiya Kichenok7-5, 6-3 SpieldetailsIzrael W60 Meitar Hartplatz

Katharina Hobgarski - letzten Spiele

France W15+H Amiens - Sandplatz
12.03.20
2. Runde
vs. Ipek Oz3-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
10.03.20
1. Runde
vs. Anaelle Leclercq6-4, 6-1 GewonnenSpieldetails
Italy W25 Solarino - Teppich
19.11.19
1. Runde
vs. Laura Schaeder3-6, 6-4, 6-76 VerlorenSpieldetails
Luxembourg W25 Petange - Halle Hart
29.10.19
1. Runde
vs. Victoria Muntean6-3, 4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
Luxembourg Luxembourg - Halle Hart
12.10.19
1. Runde Qualifikation
vs. Varvara Lepchenko2-6, 7-64, 3-6 VerlorenSpieldetails
Portugal W60 Caldas - Hartplatz
26.09.19
2. Runde
vs. Natalija Kostic4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
25.09.19
1. Runde
vs. Victoria Bosio6-2, 6-2 GewonnenSpieldetails
United Kingdom W25 Roehampton - Hartplatz
17.09.19
1. Runde
vs. Leonie Kung2-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
Izrael W60 Meitar - Hartplatz
14.09.19
Finale
vs. Clara Tauson6-4, 3-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
13.09.19
Halbfinale
vs. Elitsa Kostova0-6, 6-3, 6-1 GewonnenSpieldetails
12.09.19
Viertelfinale
vs. Raluca Georgiana Serban6-3, 6-4 GewonnenSpieldetails
11.09.19
2. Runde
vs. Viktoria Morvayova6-2, 6-2 GewonnenSpieldetails
10.09.19
1. Runde
vs. Nadiya Kichenok7-5, 6-3 GewonnenSpieldetails
USA New York - Hartplatz
21.08.19
2. Runde Qualifikation
vs. Priscilla Hon7-5, 4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
19.08.19
1. Runde Qualifikation
vs. Cristina Bucsa6-4, 6-3 GewonnenSpieldetails
Austria W25 Vienna - Sandplatz
29.08.19
2. Runde
vs. Tena Lukas4-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
28.08.19
1. Runde
vs. Sinja Kraus7-68, 3-6, 6-0 GewonnenSpieldetails
Germany W60 Hechingen - Sandplatz
06.08.19
1. Runde
vs. Laura-Ioana Paar3-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
Germany Karlsruhe - Sandplatz
29.07.19
1. Runde
vs. Bibiane Schoofs3-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
Germany W25 Aschaffenburg - Sandplatz
20.07.19
Halbfinale
vs. Despina Papamichail6-2, 4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
19.07.19
Viertelfinale
vs. Gabriella Da Silva Fick6-4, 6-2 GewonnenSpieldetails
18.07.19
2. Runde
vs. Anna Gabric6-0, 6-2 GewonnenSpieldetails
17.07.19
1. Runde
vs. Arina Gabriela Vasilescu6-2, 6-3 GewonnenSpieldetails
Germany W60 Versmold - Sandplatz
14.07.19
Finale
vs. Nina Stojanovic0-6, 5-7 VerlorenSpieldetails
13.07.19
Halbfinale
vs. Bibiane Schoofs6-2, 7-5 GewonnenSpieldetails
12.07.19
Viertelfinale
vs. Louisa Chirico3-6, 6-4, 6-2 GewonnenSpieldetails
11.07.19
2. Runde
vs. Ankita Raina6-3, 6-1 GewonnenSpieldetails
10.07.19
1. Runde
vs. Kathinka Von Deichmann2-6, 7-69, 6-3 GewonnenSpieldetails
France W25 Denain - Sandplatz
07.07.19
Finale
vs. Eleonora Molinaro4-6, 6-1, 3-6 VerlorenSpieldetails
06.07.19
Halbfinale
vs. Elitsa Kostova6-1, 6-3 GewonnenSpieldetails

Nadiya Kichenok - letzten Spiele

Russia Moscow - Halle Hart
12.10.19
1. Runde Qualifikation
vs. Anastasia Zakharova4-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
Izrael W60 Meitar - Hartplatz
10.09.19
1. Runde
vs. Katharina Hobgarski5-7, 3-6 VerlorenSpieldetails
09.09.19
Qualifikation
vs. Sarah-Rebecca Sekulic4-6, 6-2, 10-7 GewonnenSpieldetails
09.09.19
1. Runde Qualifikation
vs. Kristin Younes6-0, 6-2 GewonnenSpieldetails
USA New York - Hartplatz
18.08.19
Qualifikation
vs. Kaia Kanepi7-63, 1-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
17.08.19
2. Runde Qualifikation
vs. Natalia Vikhlyantseva6-4, 1-6, 6-4 GewonnenSpieldetails
16.08.19
1. Runde Qualifikation
vs. Elysia Bolton7-64, 7-63 GewonnenSpieldetails
USA San Jose - Hartplatz
27.07.19
1. Runde Qualifikation
vs. En Shuo Liang1-6, 6-74 VerlorenSpieldetails
USA Charleston - Sandplatz
01.04.19
1. Runde
vs. Martina Trevisan2-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
31.03.19
Qualifikation
vs. Caroline Dolehide7-63, 4-6, 7-610 GewonnenSpieldetails
30.03.19
1. Runde Qualifikation
vs. Sofya Zhuk7-63, 6-3 GewonnenSpieldetails
Australia Fed Cup - Rasen
11.02.18
vs. Daria Gavrilova4-6, 6-2, 6-3 GewonnenSpieldetails
UAE Dubai - Hartplatz
17.02.17
1. Runde Qualifikation
vs. Risa Ozaki3-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
France Limoges - Halle Hart
12.11.16
1. Runde Qualifikation
vs. Akgul Amanmuradova3-6, 0-1, - Nadiya Kichenok - AufgabeVerlorenSpieldetails
Belarus Minsk - Halle Hart
07.11.16
Qualifikation
vs. Karin Kennel6-2, 3-6, 3-6 VerlorenSpieldetails
07.11.16
1. Runde Qualifikation
vs. Alesya Yakubovich6-74, 6-1, 6-0 GewonnenSpieldetails
China Guangzhou - Hartplatz
17.09.16
1. Runde Qualifikation
vs. Xiaodi You4-6, 6-2, 3-6 VerlorenSpieldetails
Brazil Florianopolis - Hartplatz
01.08.16
1. Runde
vs. Jelena Ostapenko4-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
31.07.16
Qualifikation
vs. Lyudmyla Kichenok6-3, 6-2 GewonnenSpieldetails
30.07.16
1. Runde Qualifikation
vs. Nathalia Rossi6-1, 6-4 GewonnenSpieldetails
Switzerland Gstaad - Sandplatz
09.07.16
1. Runde Qualifikation
vs. Alize Lim1-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
Italy Torino - Sandplatz
05.07.16
1. Runde
vs. Montserrat Gonzalez4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
Belarus Minsk - Sandplatz
14.06.16
1. Runde
vs. Alena Tarasova6-75, 7-64, 3-6 VerlorenSpieldetails
Belarus Minsk - Sandplatz
09.06.16
Viertelfinale
vs. Vesna Dolonc0-3, - Nadiya Kichenok - AufgabeVerlorenSpieldetails
08.06.16
2. Runde
vs. Doroteja Eric0-6, 6-4, 6-4 GewonnenSpieldetails
07.06.16
1. Runde
vs. Ganna Poznikhirenko6-3, 6-1 GewonnenSpieldetails
France Strasbourg - Sandplatz
13.05.16
1. Runde Qualifikation
vs. Amandine Hesse3-6, 3-6 VerlorenSpieldetails
Czech Republic Prague - Sandplatz
23.04.16
1. Runde Qualifikation
vs. Louisa Chirico0-6, 3-6 VerlorenSpieldetails
USA Pelham - Sandplatz
14.04.16
2. Runde
vs. Alla Kudryavtseva2-6, 0-6 VerlorenSpieldetails
13.04.16
1. Runde
vs. Varvara Flink7-5, 3-6, 6-2 GewonnenSpieldetails
<